การตลาด อีเมลล์   Fax Marketing

การตลาด อีเมล์ (Email Marketing) แฟกซ์ (Fax Marketing) และ การตลาด online

SiamList Information System  
 การตลาด ด้วยอีเมลล์ Fax Marketing
 Fax marketingบริการ Fax Marketing ช่องทางโฆษณาทางเลือกใหม่ ...ส่ง Fax ข้อความการตลาด
ตรงสู่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสินค้าและบริการ เปิดโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและบริการ
ในราคาถูกสุดเพียง ส่ง Fax เบอร์ล่ะ 1 บาททั่วไทย


 การตลาด Search Engine Optimization
 Fax marketingการทำการตลาดผ่าน Search Engine หรือเว็บไซต์ชั้นนำของโลก เช่น Google, Yahoo! และ MSN
ที่ครอบคลุมจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 800 ล้านคน กว่า 225 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะ Google.com Search Engine
ยอดนิยมที่คนใช้มากที่สุดในโลก บริการนี้เพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจท่านโดย เราทำอันดับเว็บของท่าน
ให้อยู่ในอันดับดีที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าพบบริการของท่าน และเข้าสู่เว็บท่านมากที่สุดเช่นกัน


 email marketing Email Marketing
 Fax marketingอีเมล์(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) เครื่องมือการตลาดที่สามารถใช้กับ CRM ได้เป็นอย่างดี
อาทิ เช่น การส่งข่าวสารถึงสมาชิก ซึ่ง SiamList เป็นผู้ที่ให้บริการด้าน Email Marketing
มากว่า 3 ปี ..เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ใช้ email เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ email เป็น
เครื่องมือจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการใช้ email เพื่อส่งข่าวสารถึงสมาชิกจริงได้ผลตอบรับที่ดี

<