การตลาด อีเมลล์   Fax Marketing

การตลาด อีเมล์ (Email Marketing) แฟกซ์ (Fax Marketing) และ การตลาด online

SiamList Information System  
 การตลาด ด้วยอีเมลล์ Fax Marketing
 Fax marketingบริการ Fax Marketing ช่องทางโฆษณาทางเลือกใหม่ ...ส่ง Fax ข้อความการตลาด
ตรงสู่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสินค้าและบริการ เปิดโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและบริการ
ในราคาถูกสุดเพียง ส่ง Fax เบอร์ล่ะ 1 บาททั่วไทย


 การตลาด Search Engine Optimization
 Fax marketingการทำการตลาดผ่าน Search Engine หรือเว็บไซต์ชั้นนำของโลก เช่น Google, Yahoo! และ MSN
ที่ครอบคลุมจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 800 ล้านคน กว่า 225 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะ Google.com Search Engine
ยอดนิยมที่คนใช้มากที่สุดในโลก บริการนี้เพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจท่านโดย เราทำอันดับเว็บของท่าน
ให้อยู่ในอันดับดีที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าพบบริการของท่าน และเข้าสู่เว็บท่านมากที่สุดเช่นกัน


 email marketing Email Marketing
 Fax marketingอีเมล์(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) เครื่องมือการตลาดที่สามารถใช้กับ CRM ได้เป็นอย่างดี
อาทิ เช่น การส่งข่าวสารถึงสมาชิก ซึ่ง SiamList เป็นผู้ที่ให้บริการด้าน Email Marketing
มากว่า 3 ปี ..เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ใช้ email เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ email เป็น
เครื่องมือจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการใช้ email เพื่อส่งข่าวสารถึงสมาชิกจริงได้ผลตอบรับที่ดี

 


การตลาด  อีเมลล์ Database Marketing
 Fax marketingBusiness Database เป็นบริการค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน โดยเฉพาะ รายชื่อและข้อมูลของ
กลุ่มลูกค้า ที่เกี่ยวของกับสินค้าของท่าน เพื่อนำกลุ่ม database ดังกล่าว ไปใช้ในการทำตลาดในต่อไป


 


การตลาด  อีเมลล์ WIKIPEDIA Marketing
 Fax marketingบริการนำเข้าข้อมูลจำนวนมาก ขึ้นสู่ wikipedea.org เพื่อกิจกรรมการทางการตลาด และ ประชาสัมพันธ์


การตลาด บนอินเตอร์เน็ต

email marketing , Fax marketing
Home email marketing Email Marketing Fax marketing Fax Marketing
 Fax marketing SEO การตลาด  อีเมลล์  Fax marketing Database Marketing
email marketing  Fax marketing Contact
Copyright 2004 SiamList Information System, All rights reserved. chitchai@chitchai.com Mobile: 0-81301-1311 , Fax: 0-2184-2582

Partner Link : รายชื่อบริษัท จำกัด - ห้างหุ้นส่วน | | Thailand Company List